Deliklitaş Mh.Gürman Sk.No:40/A ESKİŞEHİR

 
Hekimler İlaç Medikal San.ve Tic. Ltd. Şti.
  

+90(222) 233 10 97

info@hekimlermedikal.com.tr

  

Deliklitaş Mh.Gürman Sk.

No:40/A ESKİŞEHİR

  

09:00 - 18:00

Pazartesi-Cuma

Hekimler İlaç Medikal San.ve Tic. Ltd. Şti.
  

123 456 789

info@hekimlermedikal.com.tr

  

Deliklitaş Mh.Gürman Sk.

No:40/A ESKİŞEHİR

  

07:30 - 19:00

Pazartesi-Cuma

Ürünler

Web sayfamız yenilendi

Web sayfamız yenilendi

Veteriner Hekimler Mezbaha Denetim ve Muayenelerine Talip Oldular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ülke genelinde salgın hayvan hastalıkları kapsamında yapılacak koruyucu aşılamalara, hayvanların kimliklendirilmesine ve yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından yapılacak mezbaha ve parçalama tesislerindeki muayene ve denetimlere talip oldu.

Türkiye Hayvan Gen Bankası kuruluyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca kurulacak banka, yurt genelinde yaşayan bütün büyük memeli türlerin DNA ve hücre örneklerini barındıracak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye’de yaşayan bütün büyük memeli türlerin DNA ve hücre örneklerini barındıracak ”Gen Bankası” kuruyor.

Dollitox Extra

Kombine Enterotoksemi, Dizanteri, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Malignent Ödem, Yanıkara ve Basiller Icterohemoglobinüri Aşısı

Dollitox- extra Cl. perfringens tip B, tip C, tip D, Cl. oedematians tip A, Cl.septicum, Cl. chauvoei ve Cl. haemolyticum kültürleri ile hazırlanıp, formol ile toksin inaktivasyonuna tabi tutulmuş, Montanide ISA 206 ile adjuvantlanmış, fenol katılmış, anakültür konsantre toksoid heptavalan bir aşıdır.

Uygulama şekli, dozu ve Aşılama Programı

 

 

AŞI DOZU ve AŞILAMA PERİYODU

Hayvan Türü

AŞI UYGULAMA YERİ

1.AŞILAMA

2.AŞILAMA
(21 gün sonra)

3.AŞILAMA (6 ay sonra)

KOYUN /KEÇİ

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

2 ml

2 ml

2 ml

KUZU/OĞLAK

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

1 ml

1 ml

2 ml

SIĞIR

Omuz gerisinde hareketsiz bölge

4 ml

4 ml

4 ml

SIĞIR

Omuz gerisinde hareketsiz bölge

2 ml

2 ml

4 ml

·         Ticari sunum:20, 50, 100 ve 200 ml’lik renkli cam veya plastik şişelerde, butil tıpalı ve alüminyum kapaklı olarak 10, 25, 50 ve 100 koyun dozu, 5, 12, 25 ve 50 sığır dozu şeklinde ambalajlanmıştır.

·         Uygulama ve Dozaj: Aşı, 4. Aydan itibaren her yaştaki sağlıklı koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölgeye, sığır ve buzağılarda ise omuz gerisinde hareketsiz bölgeye derialtı uygulanır.

·         Endikasyonları ve Kontraendikasyonları: Koyun ve keçilerde Enterotoksemiler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller Icterohemoglobinüri, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, Dizanteri sığırlarda Enterotksemiler, Maligent ödem, Yanıkara Basiller Icterohemoglobinüri’ye karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hasta veya inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.