Deliklitaş Mh.Gürman Sk.No:40/A ESKİŞEHİR

 
Hekimler İlaç Medikal San.ve Tic. Ltd. Şti.
  

+90(222) 233 10 97

info@hekimlermedikal.com.tr

  

Deliklitaş Mh.Gürman Sk.

No:40/A ESKİŞEHİR

  

09:00 - 18:00

Pazartesi-Cuma

Hekimler İlaç Medikal San.ve Tic. Ltd. Şti.
  

123 456 789

info@hekimlermedikal.com.tr

  

Deliklitaş Mh.Gürman Sk.

No:40/A ESKİŞEHİR

  

07:30 - 19:00

Pazartesi-Cuma

Haberler

Veteriner Hekimler Mezbaha Denetim ve Muayenelerine Talip Oldular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ülke genelinde salgın hayvan hastalıkları kapsamında yapılacak koruyucu aşılamalara, hayvanların kimliklendirilmesine ve yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından yapılacak mezbaha ve parçalama tesislerindeki muayene ve denetimlere talip oldu.
  

Bu konu ile ilgili olarak açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri  Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr.mehmet Alkan Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne müracaat ettiklerini söyledi.
  

Başkan Dr.Mehmet Alkan “Bilindiği üzere; 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun” 31. maddesinin sekizinci fıkrasında “Bakanlık, kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri yapmak üzere resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir” hükmü yer almaktadır. Yine aynı maddenin 10. fıkrasında da “ Bakanlık bu Kanun kapsamındaki kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler hariç olmak üzere, uygun göreceği görev ve yetkiler için kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, birlikler, kooperatifler, vakıf ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir. Bunlardan Bakanlıkça belirlenen şartlara sahip olanlara bu görev ve yetkilerin tamamı veya bir kısmı tamamen veya kısman devredilebilir. Veya hizmet alımı yolu ile yerine getirilebilir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bunun yanında 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanunun” 15. maddesi ise Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin yapacağı hizmetleri belirlemektedir. Buna göre; Türk Veteriner Hekimleri Birliği

- Veteriner hekimliği mesleğinin memleket menfaatlerine en faydalı şekilde tatbikatını sağlamak,

- Memleket hayvancılığının inkişafı ile alakalı bütün meselelerde resmi makamlarla temas ederek ilmi istişareler yapmak

 

- Serbest veteriner hekimlerin hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde Bakanlığa yardımlarını  sağlamakla görevlidir. Hükümleri yer almaktadır

 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 55 bölge veteriner hekim odası ve 20.000 veteriner hekim üyesi ile ülke genelinde örgütlü bir yapıya sahiptir. Bu örgütlü yapısı ile Bakanlık tarafından yürütülen hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları, hayvanların kayıt altına alınması, kesimhane ve parçalama tesislerinde yetkilendirilmiş veteriner hekim olarak muayene ve kontrollerin yapılması gibi konularda ülke genelinde görev üstlenebilecek durumdadır

 

Her iki kanunun amaçları çerçevesinden baktığımızda bu alanda yapılacak yetki devri için en uygun ve yetkili kurum olarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği yer almaktadır.

 

Bu konularda Bakanlık tarafından yetki devri yapıldığı takdirde, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ülke genelinde bu alanda görevlendirilecek veteriner hekimlerin eğitimleri de dahil bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenebilir.” Dedi.